cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Kwaliteit
Kwaliteit algemeen
Directe toegankelijkheid
Lipz
Tno
Cesartherapie stagiaires
cesar url bar
 

CESARTHERAPIE KWALITEIT
Kwaliteit algemeen

Om de kwaliteit te waarborgen sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister sinds december 2005, na het behalen van de kwaliteitspunten in 5 jaar. Binnen de regio doe ik mee aan een Intercollegiale toetsingsgroep van oefentherpeuten Cesar. Wij komen meerdere keren per jaar bij elkaar en zijn dan bezig met casuïstiek.
Meer over kwaliteit ...

Directe toegankelijkheid, geen verwijzing meer nodig voor Oefentherapeut

dto, directe toehankelijkheid
Vanaf 1 juli 2008 heeft u geen verwijzing meer nodig voor oefentherapie, de directe toegankelijkheid is dan een feit. Directe toegankelijkheid voor Oefentherapie wil zeggen dat u zonder verwijzing zich met uw vraagstelling of klacht bij de oefentherapeut kunt aanmelden.
Meer over Directe toegankelijkheid ...

Stagiaires

Vanaf 1992 kunnen studenten voor kortere of langere periodes bij mij stage lopen, het doel van hun stage wordt bepaald door het studiejaar en de leerontwikkeling van de stageair. Hierbij stel ik u voor aan de Cesartherapie stagiaires (studenten in opleiding), die stage liepen bij de Oefentherapie Cesar praktijk te Castricum. Meer over Cesartherapie stagiaires ...

LIPZ

Omdat goed beleid opstellen belangrijk is voor zowel de patienten, de therapeuten als de verzekeraars heb ik mij in april 2001 voor het LIPZ project aangemeld.

Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, de Nederlandse Vereniging van oefentherapeuten Mensendieck, de Vereniging Bewegingsleer Cesar, het College voor Zorgverzekeringen, de Kontactcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor Ambtenaren, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Zorgverzekeraars Nederland hebben gezamelijk een netwerk voor Landelijke Informatie voorziening Paramedische Zorg tot stand gebracht. Meer over lipz ...

TNO & Cesar onderzoeken behandeling lage rugklachten

NIA TNO heeft in 1996-1998 (in opdracht van de VBC) een onderzoek gedaan. Het was een groot onderzoek naar de effecten van Cesar oefentherapie bij mensen met chronisch lage rugklachten. Voor het eerst is daarmee de relatie tussen houdings-en bewegingsgedrag en rugpijn empirisch onderzocht. Chronische rugklachten vormen een groot maatschappelijk probleem. Effectieve behandelmethoden zijn er nauwelijks. Volgens de bewegingsleer Cesar, zijn rugklachten deels te voorkomen en te verminderen door mensen beter te leren bewegen en een zo gunstig mogelijke houding aan te leren nemen ... Meer lage rugklachten ...