Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Kinderen
Speel goed
Mond motoriek
Motorische start
Sensomotorische therapie
Van billenschuiven naar kruipen
Vallen en opstaan
Verveling
Begeleiding bij sensomotorische therapie
Problemen met leren schrijven
Houdingstraining voor jongeren
cesar url bar
 

Vallen en opstaan


Evenwichtsproblemen bij kinderen

Als bij een kind het evenwicht of de balans niet goed tot ontwikkeling is gekomen kan het zijn dat het kind veel meer valt dan andere kinderen. Dit kan leiden tot angst en motorische problemen, waardoor het kind geremd zal zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Als een kind te snel wil en fases van de motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht overslaat, heeft dit doorgaans een negatief effect op de totale ontwikkeling.

De motorische ontwikkeling

vallen en opstaan balans
Vallen en opstaan
Bij een zwakke rompbalans heeft het kind meer moeite met stabiel zitten, waardoor de motorische ontwikkeling van het evenwicht en de grote motoriek zullen vertragen. Ook de fijne motoriek wordt veelal negatief beïnvloed door een zwakke balans van de romp.

Het kind is niet in staat met de juiste spierspanning de lichaamshouding te handhaven, hierdoor zal het kind eerder moe zijn (van het zitten) en dus minder energie en lust overhouden om bijvoorbeeld tot een goede pengreep en goed schrijfpatroon te komen.

De verhoogde spierspanning die het kind opbouwt in de rompspieren om de houding te handhaven heeft een spierspanningverhogend effect op de schoudergordel, waardoor de arm minder goed gecoördineerd kan worden om de fijn motorische bewegingen uit te voeren. Hierdoor kunnen problemen op school ontstaan met bijvoorbeeld het schrijven.

Zwak evenwicht

Een aantal opvallende gedragingen bij kinderen met een zwak evenwicht zijn veel op de grond liggend spelen, de zogenaamde W-zit op de grond, het niet willen leren schommelen, klimmen, fietsen, steppen e.d.
leren zitten bij zwak evenwicht
Leren zitten
Bij het bewaren van het evenwicht bouwt het kind veelal een te hoge spanning op in de armen, schoudergordel en romp, door het gespannen bovenlichaam kan het kind nog minder goed de balans vinden.

Bewaren van evenwicht

bewaren van evenwicht image
Bewaren van evenwicht
Om een kind met evenwichtsproblemen te helpen begin je met het spelen op de grond, op de buik waarbij het steunen op de handen steeds belangrijker wordt en dus gestimuleerd moet worden. Het kind moet leren zijn hoofd apart te bewegen van de armen en zich leren opvangen op de armen en handen.

Bij het spelen op de grond, in zit, wordt steeds naar een houding gezocht waarin het kind uitgedaagd wordt om het evenwicht te bewaren. Van zit, klim je op naar kniestand en uiteindelijk naar stabiel staan. Daarna kun je gaan staan op wiebelelementen, step, fiets, enz.

Uw kind laten testen op motorische vaardigheden

Natuurlijk heeft ieder mens zijn eigen ontwikkelingstempo en we leren allemaal met vallen en opstaan. Ouders zien vaak al vroeg dat zijn/ haar kind het anders doet dan anderen. Wacht niet te lang met een extra bezoek aan huisarts of jeugdarts en laat uw kind bij twijfel testen op zijn motorische vaardigheden. We kunnen beter kinderen vroeg stimuleren tot een goed evenwicht dan lang wachten en zien dat het kind achter blijft bij leeftijdgenootjes, minder aansluiting heeft bij andere kinderen en eventueel angst ontwikkelt voor nieuwe dingen, zoals: fietsen, skaten, klimmen, enz.

Leren vertrouwen door behandeling

leren vertrouwen image
Leren vertrouwen
Tijdens de behandeling zorgt de therapeut voor een goede sfeer en geeft het kind vertrouwen. Het kind kan zo veilig leren en zich uitgedaagd voelen om de volgende stap te gaan maken.

Als ouder wordt je betrokken in het sensomotorisch leerproces zodat je thuis weet hoe je met je kind stimulerend kunt spelen. Het kind moet regelmatig geprikkeld worden om het evenwicht te bewaren.

Zo help je het kind zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon.