Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Kwaliteit
Kwaliteit algemeen
Directe toegankelijkheid
Lipz
Tno
Cesartherapie stagiaires
cesar url bar
 

LIPZ


Omdat goed beleid opstellen belangrijk is voor zowel de patienten, de therapeuten als de verzekeraars heb ik mij in april 2001 voor het LIPZ project aangemeld.
Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, de Nederlandse Vereniging van oefentherapeuten Mensendieck, de Vereniging Bewegingsleer Cesar, het College voor Zorgverzekeringen, de Kontactcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor Ambtenaren, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Zorgverzekeraars Nederland hebben gezamelijk een netwerk voor Landelijke Informatie voorziening Paramedische Zorg tot stand gebracht.

Doel van Lipz project

In de praktijken aangesloten bij LIPZ worden gegevens vastgelegd over de paramedische zorg. Die gegevens worden op een centraal punt verwerkt en bestudeerd door ervaren onderzoekers. Zo kan nauwkeurig worden nagegaan wat de paramedici doen en of dit beter kan. Uiteindelijk leidt dit tot een verbetering van paramedische zorg door:
  • Zorg en preventiebeleid
  • Verzekerings/financieringsbeleid
  • Kwaliteitsbeleid

Hoe wordt het gedaan?

nivel logoDe paramedici (40 fysiotherapie praktijken, 20 Cesar praktijken en 20 Mensendieck praktijken) die hun medewerking verlenen aan het project LIPZ, stellen aan het Nivel (dit instituut is belast met LIPZ project) de benodigde informatie ter beschikking. De informatie bestaat uit:
  • Gegevens uit het bestaande declaratieverkeer
  • Gegevens die samenhangen met de verwijzer en de verwijzing
  • Gegevens die samenhangen met het behandelplan en de behandeling van de patienten

Patienten die bij mij in de praktijk komen en niet willen dat hun gegevens (die overigens anoniem verstuurd worden) gebruikt worden, kunnen dit aangeven en deze worden dan niet in de verwerking opgenomen.