Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Kwaliteit
Kwaliteit algemeen
Directe toegankelijkheid
Lipz
Tno
Cesartherapie stagiaires
cesar url bar
 

Cesar & TNO onderzoeken behandeling lage rugklachten


NIA TNO heeft in 1996-1998 (in opdracht van de VBC) een onderzoek gedaan. Het was een groot onderzoek naar de effecten van Cesar oefentherapie bij mensen met chronisch lage rugklachten. Voor het eerst is daarmee de relatie tussen houdings-en bewegingsgedrag en rugpijn empirisch onderzocht. Chronische rugklachten vormen een groot maatschappelijk probleem. Effectieve behandelmethoden zijn er nauwelijks.

Rugklachten deels te voorkomen en te verminderen

tno logoVolgens de bewegingsleer Cesar, zijn rugklachten deels te voorkomen en te verminderen door mensen beter te leren bewegen en een zo gunstig mogelijke houding aan te leren nemen. NIA TNO deed dit onderzoek bij 222 patiënten. Van hen kregen 112 mensen oefentherapie Cesar, terwijl de controlegroep van 110 mensen alleen in behandeling van hun huisarts bleef. Metingen vonden plaats aan het begin van de therapie/behandeling en drie maanden later.

Herstel na behandeling

Uit dit onderzoek bleek dat de mate van herstel bij Cesarpatiënten aanzienlijk groter is.

  • 80% van Cesar-patienten gaf aan dat hun klachten na behandeling verminderd zijn.
  • Bij de controlegroep was dit 47%.
  • De ernst van de rugklachten verschilde niet tussen beide groepen, maar bij de Cesarpatiënten was de hinder in dagelijks functioneren verminderd ten opzichte van de controlegroep.
  • Zowel op het werk als thuis, bij sportbeoefening en andere sociale activiteiten, hadden de Cesar patiënten veel minder last van hun rugkwaal.
  • In beide groepen zijn houdingsverbeteringen gevonden. Met name ten aanzien van de rughouding waren de verbeteringen ten gunste van de Cesartherapie-groep.

Houdingsverbetering versus mate van herstel

Ook bleek de houdingsverbetering gerelateerd te zijn aan de mate van herstel.

  • De patiënten, waarvan de houding verbeterd was, gaven vaker herstel aan dan patiënten waarvan de houding niet verbeterd was.
  • NIA TNO concludeerde: dat Cesartherapie na drie maanden gunstige effecten heeft op de klachten, het functioneren en de houding.
  • In opdracht van de Ziekenfondsraad worden beide groepen patiënten verder gevolgd, zodat ook inzicht verkregen wordt in de effecten van de oefentherapie Cesar op langere termijn.

Relevant om te lezen: Lage rugpijn, Pijn in de lage rug!