Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Achtergrond informatie
Natuurlijk bewegen
Geschiedenis van de Cesartherapie
Geschiedenis van de Mensendieck therapie
Geschiedenis van de Fysiotherapie
Feldenkrais
Oefentherapie Cesar ontwikkeling
Andere therapieën
cesar url bar
 

Geschiedenis van de Cesartherapie


Mw. Marie Cesar werd geboren in 1894 geboren op Sumatra, zij is dochter van een Nederlandse (scheeps) arts en een Oostenrijkse moeder. Rond haar tiende jaar werd Marie Cesar vanuit Indonesië naar Wenen gestuurd voor haar verdere ontwikkeling, opvoeding en opleiding. Tijdens haar schoolperiode volgde zij verschillende cursussen en opleidingen op het gebied van ballet, dans en ritmische gymnastiek. In 1924 vestigde zij zich in Amersfoort.

In 1925 startte de Nederlandse arts mw. Anna Overduin, op verzoek van mevrouw Mensendieck, met het opleiden van de eerste Mensendieckleraressen in Nederland (lees ook de: geschiedenis van Mensendieck therapiel). Marie Cesar was een van haar eerste studenten. Na het afronden van de opleiding, verdiept Marie Cesar zich verder in o.a. anatomie en fysiologie.

Mevr. Marie Cesar
Marie Cesar
Zij volgde enkele cursussen bij mevrouw Mensendieck in Duitsland. Van 1927 tot 1936 is mw. Marie Cesar, als docente, verbonden aan de Mensendieckopleiding in Nederland. Vanwege haar eigen ervaringen en haar grote affiniteit met dans en gezien het grote leeftijdsverschil met mevrouw Mensendieck, is het niet verwonderlijk dat Marie Cesar moeite had met de statisch en rationele benadering van het bewegen binnen de Mensendieckmethode. Marie Cesar pleitte voor een meer natuurlijke, ritmische wijze van bewegen.
Zo ontwikkelde Marie Cesar haar eigen visie met betrekking tot houding en beweging en is de bewegingsleer Cesar ontstaan.


Bewegingsleer wordt Cesartherapie

In 1937 is Marie Cesar gestart met het opleiden van mensen (lees ook de artikel: ontwikkeling van oefentherapie Cesar) die geïnteresseerd waren in de bewegingsleer Cesar.

geschiedenis van cesar therapie 1
Geschiedenis van cesar therapie foto 1.
Aan het begin van de oorlog 1940-1945 werd aan de toenmalige drie beroepsgroepen Mensendieckmethode, Bewegingsleer Cesar en Heilgymnast-Masseur door de bezetter wettelijke erkenning aangeboden. De Heilgymnast-masseurs nemen dit aan en zo ontstaat het beroep Heilgymnast-Masseur. Mw. B. Mensendieck en Mw. M. Cesar hebben om principiële redenen deze erkenning geweigerd, mevrouw Cesar mede vanwege haar joodse afkomst. Pogingen van Mw. B. Mensendieck en Mw. M. Cesar om, na de oorlog, alsnog wettelijk erkend te worden hebben niet direct resultaat opgeleverd.

Dit heeft uiteraard, zowel voor de ontwikkeling van de opleidingen als de beroepsgroepen invloed gehad. In 1972 werden de opleidingen Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck officïeel erkend in het kader van de wet op de paramedische beroepen. In 1974 volgt opname van oefentherapie Cesar en Mensendieck in het verstrekkingenpakket van de ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen.
In de loop der jaren zijn de verschillen tussen oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck door allerlei maatschappelijke en visie ontwikkelingen minder (belangrijk) geworden.

Van bewegingsleer tot oefentherapie Cesar

geschiedenis van cesar therapie 2
Geschiedenis van cesar therapie foto 2.

In eerste instantie wordt er gesproken over bewegingsleer Cesar naast de bewegingsmethode Mensendieck. In de voorloop van de erkenning, terwijl de bewegingsleraren en leraressen in zien dat zij een veel grotere rol hebben dan die hen wordt toegekend, spreken de beroepsbeoefenaren zelf over Cesartherapie en Mensendiecktherapie. Na de erkenning van het beroep wordt er over oefentherapie gesproken. Oefentherapie kent net als de heilgymnastiek zijn oorsprong in de tweede helft van de 19e eeuw.