Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Achtergrond informatie
Natuurlijk bewegen
Geschiedenis van de Cesartherapie
Geschiedenis van de Mensendieck therapie
Geschiedenis van de Fysiotherapie
Feldenkrais
Oefentherapie Cesar ontwikkeling
Andere therapieën
cesar url bar
 

Geschiedenis van de fysiotherapie


De fysiotherapie heeft zijn start gemaakt in de eerste helft van de 19e eeuw, vanuit het gezond bewegen naar de heilgymnastiek naar de heilgymnast/masseur. De opleiding voor fysiotherapie is erkend tijdens de 2e wereld oorlog. De opleidingen voor oefentherapie hebben beide, onafhankelijk van elkaar, destijds deze erkenning afgehouden.

De fysiotherapeuten zijn verenigd sinds 1889 (genootschap voor heilgymnasten), van oudsher bestaat de beroepsgroep meer uit manlijke leden dan vrouwelijke leden. Honderd jaar later 1989 kreeg het genootschap Koninklijke erkenningen werd de naam Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
De oefentherapeuten, zowel Cesar als Mensendieck zijn eerst in aparte verenigingen de VBC en de NVOM ondergebracht, per 01-07-2004 zijn de verenigingen samengegaan als de VvOCM.
Bij deze vereniging zijn ong. 2000 leden aangesloten, het overgrote deel van de leden is vrouw.
Momenteel zijn ruim 16.000 fysiotherapeuten in ons land betrokken bij het behandelen van ruim anderhalf miljoen cliënten/patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. fysiotherapeuten hebben een rijke geschiedenis en zijn niet weg te denken uit ons huidige gezondheidsstelsel.

Al sinds mijn opleidingstijd noem ik de fysiotherapie onze grote broer; soms fijn om te hebben, soms lastig om mee te boksen maar vooral een uitdaging om er goed mee om te gaan. Voor een goede samenwerking binnen de zorg moeten de verschillende disciplines elkaar steeds meer gaan herkennen, erkennen en samenwerken. Met deze insteek ga ik binnen mijn werk en beroepsprofiel met mijn collega's fysiotherapie om.

Patiëntenkenmerken Cijfers 2006

Bron: Nivel
Fysiotherapeuten Oefentherapeuten Cesar Oefentherapeuten Mensendieck
Behandelden in 2006 meer vrouwen dan mannen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten lag tegen de 50 jaar. Bijna een kwart van de patiënten was ouder dan 65 jaar. Ruim tien procent van de patiënten kwam voor een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen die langdurige therapie behoeven. Ongeveer 40% van de patiënten was lager opgeleid. Behandelden in 2006 meer vrouwen dan mannen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 35,5 jaar. Zeven procent van de patiënten kwam met een aandoening die voorkomt op de lijst voor langdurige therapie. 40% van de patiënten was op middelbaar niveau opgeleid. Behandelden in 2006 meer vrouwen dan mannen. De gemiddelde leeftijd was 38,7 jaar. Zes procent van de patiënten kwam met een aandoening die voorkomt op de lijst voor langdurige therapie. Bijna 40% van de patiënten was op middelbaar niveau opgeleid.
Het aandeel patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie Het aandeel patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst voor langdurige therapie is gestegen van 2,7% tot 6,7%. Het aandeel patiënten dat komt in verband met een aandoening die voorkomt op de lijst voor langdurige therapie is toegenomen van 2,8% tot 5,6%.
Behoeven, is de laatste jaren iets toegenomen. Verder is het percentage hoger opgeleide patiënten afgenomen, terwijl het percentage lager opgeleide patiënten is toegenomen Het opleidingsniveau van de patiënten is niet veranderd.

Manieren van Fysiotherapie behandelen

Een fysiotherapeut kan de cliënt op verschillende manieren behandelen.
De behandeling is in 3 hoofdgroepen in te delen:

  1. Bewegingen therapie: dit word ook wel oefentherapie. Dit gebeurt vaak met trainingsapparatuur.
  2. Massage ter bevordering van ontspanning, doorbloeding en lymfedrainage
  3. Fysische therapie: voor herstel van weefsels, doorbloeding en pijnverlichting, warmtebehandeling, ijspakking, elektrotherapie, lichttherapie en geluidsgolftherapie.
Deze drie vormen van behandelingen worden vaak gecombineerd. Tevens geeft de fysiotherapeut advies, voorlichting en begeleiding om recidief of verergering van de klacht te voorkomen.