Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Achtergrond informatie
Natuurlijk bewegen
Geschiedenis van de Cesartherapie
Geschiedenis van de Mensendieck therapie
Geschiedenis van de Fysiotherapie
Feldenkrais
Oefentherapie Cesar ontwikkeling
Andere therapieën
cesar url bar
 

Ontwikkeling van Cesar oefentherapie


Marie Cesar

Mw. Marie Cesar (1894-1975), opgeleidt tot Mensendieck-lerares, werkt vanaf 1927. Over de weg waarlangs je mensen bewust kon laten worden van hun bewegingen waren mevrouw M. Cesar en mevrouw B. Mensendieck het oneens. Zij discussieerden hier veel over, met het gevolg dat mw. Cesar haar eigen visie ontwikkelde en zij zich toelegde om anderen te overtuigen van haar visie en deze bewegingsleer gaat overbrengen aan geinteresseerden .

In 1937 begon mw. M. Cesar leerlingen, volgens haar eigen visie, op te leiden tot bewegingsleraressen. Mw. Cesar ging er vanuit dat je bewegingspatronen en bewegingen kunt veranderen door nieuwe bewegingen aan te leren. Door middel van veel herhalen van de nieuwe beweging, het variëren van de beweging en het invoegen van de nieuw geleerde beweging in grotere bewegingsgehelen kan men het geleerde intrainen en eigen worden.

Paramedische behandelmethode

Mevr. Marie Cesar
Marie Cesar

Zo geeft een Cesartherapeut(e) toe, aan de natuurlijke bewegingsdrang van de mens, terwijl daarnaast ook een "norm" beweging gehanteerd wordt. Immers goed en gezond bewegen wordt gekenmerkt door onder andere een adequate tijd-ruimte coordinatie, liefst te bereiken door ecomomisch spiergebruik, dat biomechanisch verantwoord is. Het was mw. Borrias, die in 1938 de leerlingen moest leren dat spieren vooral samenwerken in allerlei denkbare situaties. De anatomie moest dus de stof behandelen, zoals het lichaam functioneerde en niet zoals de gangbare beschrijvende aard in de toen gehanteerde anatomie boeken. De opleiding groeit en men doet erg zijn best om contacten te leggen met artsen en andere medische instanties. De oorlog breekt uit en onder het regime van de bezetter wordt de mogelijkheid geboden de opleiding te erkennen naast de heilgymnastiek/massage opleiding, maar mw. Marie Cesar weigert. De erkenning na de oorlog kost veel tijd en inspanning, pas in 1972 is de erkenning rond. De bewegingsleer groeit uit tot een paramedische behandelmethode. De opleiding groeit uit haar jasje en verhuist. In 1974 volgt opname van oefentherapie Cesar in het verstrekkingen pakket van de ziekenfondsen en ziektekostenvezekeringen.

Ontwikkelingen

Door de wettelijke erkenning worden professionele eisen gesteld aan de opleiding en de organisatie. Zo ontstaat de beroepsvereniging de VBC. Om aan alle consequenties en verantwoordelijkheden van de professionalisering goed vorm te geven wordt er hard gewerkt op het secretariaat van het VBC . De gezondheidszorg en de maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een regelmatig bijstellen en aanpassen van het beleid. Zeer recent is de beroepsvereniging Bewegingsleer Cesar (VBC), samen met de Mensendieck Vereniging (NvOM) over gegaan in de VvOCM. VvOCM staat uiteraard voor: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Cesar blijft in beweging

De oefentherapie Cesar opleiding groeit verder en verhuist naar Den Dolder. Sinds 1997 is de opleiding opgenomen binnen de Hogeschool van Utrecht verbonden aan de faculteit Gezondheidszorg. Een opleiding, die nog steeds in beweging is, een opleiding die mensen op een verantwoorde manier in beweging krijgt.

Lees ook de artikelen: Geschiedenis van Cesartherapie en Geschiedenis van Mensendieck therapie.