Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Medische begrippen
Aandrang incontinentie
Acute pijn
Angst
Bedplassen
BPPD
Chronische pijn
DCD - ontwikkelingsstoornis van de coördinatie
Druppelincontinentie, overloopblaas incontinentie
Fijne motoriek
Grote motoriek
Hyperventilatie
Incontinentie
Inspanningsincontinentie, stress-incontinentie
Lage rugpijn
Motoriek
Pijn
Pijnwaarneming, pijnervaring en de pijngrens
Reflex motoriek
Rsi
Rugpijn
Shin-splints
cesar url bar
 

Reflex motoriek


De reflexmotoriek is de motoriek die het kind bij de geboorte heeft mee gekregen. Daarmee is de ontwikkeling van het zenuwstelsel nog lang niet klaar. Sommige reflexen komen er bij en andere reflexen zullen in de loop der tijd veranderen in gecoördineerde en gerichte bewegingen aan gestuurd door eigen wil.
Bij babies zijn de reflexen grofweg in drie groepen te verdelen: de primitieve, de transitionele en de posturale reflexen.

Primitieve reflexen

De zuigreflex, de stapreflex, de grijpreflex, ook wel de primitieve reflexen genoemd deze reflexen zorgen dat het kind kan overleven. De eerste groep reflexen ontstaat al in de baarmoeder.

Transitionele reflexen

De transitionele reflexen, zoals het woord het al suggereert, ontstaan in de overgangsfase tussen de primitieve en posturale reflexen. Deze komen rond 6e to 8e maand na de geboorte en duren een paar maanden. Deze helpen het kind om o.a. zwaartekracht te ervaren en leren beheersen.

Posturale reflexen

Ongeveer 10 maanden na de geboorte, nemen de posturale reflexen het over. Zo is het kind dan in staat om te leren zitten, opstaan, lopen, praten, ed.

Deze drie groepen reflexen zorgen voor het begin van sensomotorische ontwikkeling van het kind. "Sensomotorische" wil zeggen, beweging op gang gebracht door en/of met behulp van de prikkels van buitenaf (temperatuur, geluid, zicht...) of van binnenuit (honger bijvoorbeeld). Het kind reageert motorisch op deze sensorische prikkels en leert zo de wetten der natuur.
Vanuit reflexmatige bewegingen wordt een ervaringswereld opgebouwd, waarbij geluid, aanraking, licht, zwaartekracht belangrijke prikkels zijn voor de uitbreiding van gerichte bewegingen. Het kind gaat hierdoor vanuit de reflexmotoriek zijn eigen bewegingsmogelijkheden opbouwen.

Reflex en bewegen

De reflexen nemen af zodra deze niet meer belangrijk zijn om te kunnen overleven.
Andere reflexen blijven bestaan denk aan de slikreflex als er iets achter op de tong ligt, de terugtrekreflex bij pijn, de hoestreflex bij vocht in de longen enz.

Babinsky reflex

De volgende reflexen zijn van belang voor het bewegen: grijpreflex, Babinsky reflex, automatische loopbeweging, parachute reacties, tonische labyrint reflexen, tonische halsreflexena, asymmetrische halsreflex en symmetrisch tonische halsreflex.