Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Medische begrippen
Aandrang incontinentie
Acute pijn
Angst
Bedplassen
BPPD
Chronische pijn
DCD - ontwikkelingsstoornis van de coördinatie
Druppelincontinentie, overloopblaas incontinentie
Fijne motoriek
Grote motoriek
Hyperventilatie
Incontinentie
Inspanningsincontinentie, stress-incontinentie
Lage rugpijn
Motoriek
Pijn
Pijnwaarneming, pijnervaring en de pijngrens
Reflex motoriek
Rsi
Rugpijn
Shin-splints
cesar url bar
 

DCD, coördinatie ontwikkelingsstoornis


DCD: 'development coordination disorder' is een "ontwikkelingsstoornis van de coördinatie". DCD is het gevolg van een ontwikkelingsachterstand van de motorische vaardigheden, welke geen verband houdt met een onderliggende medische of neurologische aandoening

Coördinatie ontwikkelingsstoornis

Deze diagnose wordt soms ook het clumsy child syndrome of ontwikkelingsdyspraxie genoemd. Essentieel is DCD een gebrek aan motorische coördinatie die nodig is om voor de leeftijd typische taken uit te voeren.

Motorische problemen signalen bij baby's

Bij zuigelingen, baby's zijn er signalen die kunnen wijzen op vertraging van de motorische ontwikkeling. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning, weinig bewegingsdrang, weinig kracht, over strekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, niet graag op de buik liggen, eenzijdig bewegen.

Tevens kunnen chronische aandoeningen aan de luchtwegen en/of veel huilen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de ouders/ opvoeders een rol spelen bij het signaleren van deze motorische problemen. De arts van het consultatiebureau of de huisarts zullen bij dergelijke signalen onderzoek doen en juiste de diagnose stellen.

Indien DCD

Indien er sprake is van DCD geldt: hoe eerder een kind gestimuleerd wordt door een kinder- oefentherapeut / fysio- therapeut in zijn/haar motorische ontwikkeling, hoe geringer de verstoring en de achterstand van de ontwikkeling van het kind is.

Daarbij zijn de adviezen aan ouders 4 en opvoeders hoe dit kindje extra uit te dagen tot bewegen van groot belang.